Lale Devri Nasıl Yazılır?

Lale Devri Nasıl Yazılır?

Lale Devri Lâle Devri, Osmanlı Devleti’nde, 1718 yılında Avusturya ile imzalanan Pasarofça Antlaşması ile başlayıp, 1730 yılındaki Patrona Halil İsyanı ile sona eren dönemdir. Bu kelime genellikle Lale Deviri şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı Lale Devri şeklinde olmalıdır.
Tarihî olay, çağ ve dönem adları büyük harfle başlar: Kurtuluş Savaşı, Millî Mücadele, Cilalı Taş Devri, İlk Çağ, Lale Devri, Cahiliye Dönemi, Buzul Dönemi, Millî Edebiyat Dönemi, Servetifünun Dönemi’nin, Tanzimat Dönemi’nde vb.

Lale Devri’nin nasil yazilir?

Bu kelime genellikle Lale Deviri şeklinde yanlış yazılıyor. Doğru kullanımı Lale Devri şeklinde olmalıdır.

Lale nasıl yazılır TDK?

Kişi ve yer adlarında ince l ünsüzünden sonra gelen a ve u ünlüleri de düzeltme işareti ile yazılır: Halûk, Lâle, Nalân; Balâ, Elâzığ, İslâhiye, Lâdik, Lâpseki, Selânik vb.

Lale Devrine gelen ekler nasıl yazılır?

Kesme İşaretinin Kullanımı

Kurum, kuruluş, dönem, dönem, çağ, devir adlarına getirilen ekler kesme işareti ile ayrılmaz.

Ayak üstü nasıl yazılır?

9. Somut olarak yer bildirmeyen alt, üst ve üzeri sözlerinin sona getirilmesiyle kurulan birleşik kelimeler bitişik yazılır: ayakaltı, bilinçaltı, gözaltı (gözetim), şuuraltı; akşamüstü, ayaküstü, bayramüstü, gerçeküstü, ikindiüstü, olağanüstü, öğleüstü, öğleüzeri, suçüstü, yüzüstü; akşamüzeri, ayaküzeri vb.

You might be interested:  Sıklıkla sorulur: Diriliş Banu Çiçek Kim?

Ki eki nasıl ayırt edilir?

Eğer cümle içinde “Ki”nin bitişik mi ya da ayrı mı yazılır konusunda kafamız karışırsa uygulayacağımız pratik yöntem şu olmalı: “Ki”ye “-ler” çokluk ekini getiriz. Eğer anlamda bozulma olmazsa bitişik, anlam bozulur ise bu “ki” bağlaç olduğundan ayrı yazarız.

Baş hekim nasıl yazılır?

Başöğretmen, başsavcı, başhekim ve başbakan gibi baş kelimesiyle oluşturulan sıfat tamlamaları bitişik yazılmaktadır.

Halâ mı hâlâ mı?

Birinci olarak hala kelimesi Arapça kökenli bir kelimedir. Hala kelimesinin anlamı ise babanın kız kardeşi manasına gelmektedir. İkinci olarak hâlâ kelimesi ise henüz, o zamana kadar, hâlen, şimdiye kadar manalarına gelmektedir. TDK 2021 yılı son verilerine göre hala kelimesinin doğru yazılışı hâlâ şeklindedir.

Lale de şapka var mı?

L’den sonra şapkanın kullanıldığı tek sözcük grubu özel adlar. Kişi ya da yer adı fark etmez, “L” harfinden sonra bir kalın ünlü varsa düzeltme işareti koyuyoruz. Halûk, Selânik, Lâle, Elâzığ gibi. Ya da Balâ gibi.

Aşığım nasıl yazılır TDK?

Bu kelime genellikle Aşık şeklinde yanlış yazılıyor. Doğru kullanımı Âşık şeklinde olmalıdır.

Kesme işaretinden sonra harf yumuşar mı?

Sonu sert ünsüz olarak adlandırılan p, ç, t, k ünsüzü ile biten özel isimlere gelen durum, iyelik veya bildirme ekleri kesme işareti ile ayrı yazılır ve yazımda ayrı yazılan ekte yumuşama gösterilmez. Sadece söyleyişte ünsüz yumuşaması dikkate alınır.

Tanzimat nasıl yazılır?

işte sorunun cevabı aşağıdadır. Bu kelime genellikle Taznimat şeklinde yanlış yazılıyor. Doğru kullanımı Tanzimat şeklinde olmalıdır.

Adem nasıl yazılır?

“Âdem mi?” yoksa “Adem mi?” Nasıl Yazılır? işte sorunun cevabı aşağıdadır. Bu kelime genellikle Adem şeklinde yanlış yazılıyor. Doğru kullanımı Âdem şeklinde olmalıdır.

You might be interested:  Kalanşo Hangi Mevsimde Çiçek Açar?

Alt üst etmek nasıl yazılır?

“Altüst mü?” yoksa “Alt üst mü?” Nasıl Yazılır? işte sorunun cevabı aşağıdadır. Bu kelime genellikle Alt üst şeklinde yanlış yazılıyor. Doğru kullanımı Altüst şeklinde olmalıdır.

Ayaküstü sohbet nasıl yazılır?

Türk Dil Kurumu’na göre ”ayaküstü” birleşik yazılır.

Suçüstü kelimesi nasıl yazılır?

1. isim, hukuk Birini suç işlerken yakalama, cürmümeşhut, meşhut suç. TDK’ya göre doğru yazımı da ‘suçüstü’ şeklindedir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Adblock
detector