Soru: Yer Şekilleri Bitki Örtüsünü Nasıl Etkiler?

Soru: Yer Şekilleri Bitki Örtüsünü Nasıl Etkiler?

Bitki örtüsünü etkileyen faktörler nelerdir?

Yeryüzünde Bitki Örtüsünün Dağılışını Etkileyen Faktörler

 1. İklimin Etkisi. Yağışlı bölgelerde gür bitki toplulukları görülürken kurak bölgelerde bitki örtüsü seyrekleşir.
 2. Yer Şekillerinin Etkisi. Bitki tür ve toplulukları üzerinde yeryüzü şekillerinden dağ sıraları, bunların uzanışı, bakı, eğim ve yükselti etkilidir.
 3. 3. Beşeri Faktörler.
 4. Toprak Faktörü

Hangi özelliğe sahip yerlerde bitki örtüsünü gelişmesi daha zordur?

Bitkilerin yeryüzünde dağılışını etkileyen en önemli faktör iklimdir. Sıcak ve nemli yerlerde yetişen bitki örtüsü gür ve zengin türlere sahiptir. Ancak kurak ve soğuk yerlerde yetişen bitki türleri az sayıdadır. Böyle yerlerde yetişen bitkiler seyrek ve cılızdır.

Yerden yükseldikçe sıcaklık ve yağış koşullarının değişmesi bitki örtüsünü nasıl etkiler?

( yükseldikçe her 200 m’de 1°C azalır). Bu nedenle bitki örtüsü yükseklik arttıkça seyrekleşir, cılızlaşır ve ortadan kalkar.

Bitki yaşamını etkileyen faktörler nelerdir ve nasıl etkiler?

Bitkilerin yeryüzüne dağılışına bakıldığında bazı bölgeler zengin bitki çeşitliliğine sahipken bazı bölgeler ise bitki örtüsünden yoksundur. Bu durumun ortaya çıkmasında iklim (sıcaklık ve yağış), yeryüzü şekilleri (yükselti, eğim, bakı vb.), toprak özellikleri ve biyolojik faktörler etkilidir.

You might be interested:  Gül Fidesi Ne Zaman Dikilir?

Ülkemizde bitki örtüsünün çeşitliliğini sağlayan faktörler nelerdir?

Türkiye’nin Bitki Varlığı

 • İklim. Ülkemizde farklı iklimler görülmesi bitki çeşitliliğinin zengin olmasını sağlamıştır.
 • Yer Şekilleri. Dağların uzanış yönü, eğim ve bakı bitkilerin gelişiminde etkilidir.
 • Yükselti.
 • Toprak Yapısı
 • Jeolojik Evrim.
 • Canlıların Etkisi.
 • Relikt (Kalıntı) Bitki.
 • Endemik Bitki.

Relikt Bitki Nedir örnek?

Relikt (Kalıntı) bitkilere kabaca tarihi eser bitkiler diyebiliriz. Geçmiş dönem iklimlerinden kalan, günümüzdeki iklim şartlarında yetişme imkânı bulmuş bitkilerdir. Türkiye’deki bitkilerin %20’si relikt bitkidir. Jeolojik zamanlarda yaşanan iklim değişikliklerinin her yerde farklılık göstermesidir.

Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe bitki örtüsünün kuşaklar şeklinde değişiklik göstermesinin nedenleri neler olabilir?

Cevap: Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe güneş ışınlarının geliş açısının daralması sıcaklıkların düşmesine neden olur. Değişik bitkiler sıcaklığın düşmesiyle o sıcaklığa uyum sağlar. Böylece Ekvatordan kutuplara doğru bitki örtüsü değişik kuşaklar oluşturur.

Iklim çeşitliliği neye bağlıdır?

Bir yerin iklimi o yerin enlemine, yükseltisine, yer şekillerine, kalıcı kar durumuna ve denizlere olan uzaklığına bağlıdır. İklim türleri, sıcaklık ve yağış rejimi gibi durumlara bakılarak sınıflandırılabilir.

Bitki örtüsü nedir 2 sınıf?

Bitki örtüsü, bir bölgede bitki türlerinin bir araya gelerek oluşturduğu örtüdür. Belirli taksonlara, canlıların şekillerine, yapılarına, uzamsal boyutlarına veya herhangi bir diğer özel botanik veya coğrafi özelliklere atıfta bulunmaksızın kullanılan genel bir terimdir.

Iklim değişikliği olursa ne olur?

Günümüzde sözü edilen küresel iklim değişikliği ise, fosil yakıtların yakılması, arazi kullanımı değişiklikleri, ormansızlaştırma ve sanayi süreçleri gibi insan etkinlikleriyle atmosfere salınan sera gazı birikimlerindeki hızlı artışın doğal sera etkisini kuvvetlendirmesi sonucunda Yerkürenin ortalama yüzey

Iklimin bitki örtüsü üzerindeki etkileri nelerdir?

İklim, yeryüzündeki bitki türleri ve bitki topluluklarının esas karakteri ile yayılış alanlarını belirleyen en önemli ekolojik faktördür. Sıcaklık, nem, yağış, rüzgâr, ışık gibi iklim elemanlarının ortak etkileri bir yerin bitki örtüsünün şekillenmesinde önemli rol oynar.

You might be interested:  Sıkça Sorulan Sorular: Bebekler Hangi Bitki Çaylarını Içebilir?

Iklimi etkileyen faktörler nelerdir?

İklimi Meydana Getiren Elemanlar. İklim elemanlarını; oluşumlarını etkileyen faktörler ile şekillenirler. Bu faktörler; enlem etkisi, kara ve denizlerin etkisi, yükseklik etkisi, yer şekilleri etkisi, bitki örtüsü etkisi, deniz akıntıları etkileri ‘den oluşmaktadır.

Ekolojiyi etkileyen faktörler nelerdir?

Bunlar; sıcaklık, su, ışık, kimyasal ve mekanik faktörlerdir. İkincil faktörler ise, klimatik, topoğrafik, edafik ve biyotik faktörleri içerir.

Bitki toplulukları nedir?

Yeryüzündeki bitki formasyonları ( bitki toplulukları ) şunlardır:

 • Ağaç formasyonu.
 • Çalı formasyonu.
 • Ot formasyonu.
 • Çöl formasyonu.

Abiyotik faktörler nelerdir?

Biyolojide abiyotik faktörler arasında su, ışık, radyasyon, sıcaklık, nem, atmosfer, asitlik ve toprak yer alabilir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Adblock
detector