Soru: Maki Hangi Bölgemizde Sık Görülen Bitki Örtüsüdür?

Soru: Maki Hangi Bölgemizde Sık Görülen Bitki Örtüsüdür?

Türkiye’de maki tipi bitki örtüsü en çok Akdeniz ve Ege, özellikle Güney Ege kıyılarında yaygındır; Marmara ve Karadeniz kıyılarında ise daha seyrektir. Dünyanın başka bölgelerinde de makiye benzeyen bitki örtüsüne rastlanır, ancak bunlar bulundukları yöreye göre değişik adlar alır.

Maki hangi ülkenin bitki örtüsüdür?

Maki, dünya ülkeleri arasında Amerika, Portekiz ve Avustralya’nın güney kesimlerinde sıklıkla görülür. Kışların çok soğuk yazların ise kurak geçtiği bölgelerde bozkır oluşumuna rastlanır.

Makiler nasıl oluşur ülkemizde nerelerde görülür?

Maki, Akdeniz Bölgesindeki her yerde görülür. Maki bitki örtüsü ile ilgili özellikler şunlardır:

 • Akdeniz İkliminde görülür.
 • Akdeniz Bölgesi, Ege Bölgesi, Karadeniz Bölgesi ve Marmara Bölgesi’nde rastlanır.
 • Yazların sıcak ve nemli geçmesini sağlarken; kurak kışların ılık ve yağışlı geçmesini sağlar.

Maki soğuğa dayanıklı mı?

Çeşitleri belirtilen maki bitki örtüleri yazları sıcak ve kurak kışlar ise ılık ve yağışlı iklime sahip ak deniz iklimine uygun bitki örtüsüdür. Akdeniz iklim çeşidinde don olmadığı için maki bitkisi burada yetişir. Her mevsim yeşil kalır. Kışın yapraklarını dökmeyen bitki örtüsüdür.

Makiler neye dayanıklıdır?

Akdeniz Bitki Örtüsü olan Maki Bitki Örtüsü yaz kış sürekli olarak yeşillik kalmaktadır. Maki Bitki Örtüsü Akdeniz İkliminin olduğu yerlerde görülen bir bitki örtüsüdür. Ancak en yaygın olduğu yer Akdeniz Bölgesi’dir. Maki bitkileri kuraklığa dayanıklı bitkilerdir.

You might be interested:  Defne Yağı Nasıl Yapılır?

Bozkır hangi iklim tipinin bitki örtüsüdür?

Bozkır bitki örtüsü, Step Bitki Örtüsü adıyla da bilinmektedir. Bu bitki örtüsüne sahip bölgelerde Karasal İklim hakimdir. Yarı kurak ve kurak bölgelerde, ilkbahar yağmurlarıyla yeşerip yazın sararan sert çayırlar, otlar ve çalılıklardan oluşan bir bitki örtüsüdür.

Dünyadaki bitki örtüleri nelerdir?

Bitki Örtüsü Çeşitlerinden birkaçı aşağıda sıralandığı gibidir:

 • Maki Bitki Örtüsü
 • Step (Bozkır) Bitki Örtüsü
 • Tundra Bitki Örtüsü
 • Savan Bitki Örtüsü
 • Çöl Bitki Örtüsü
 • Muson Ormanı Bitki Örtüsü
 • Dağ Ormanı Bitki Örtüsü
 • Akdeniz Bitki Örtüsü

Psödomakiler nasıl oluşmuştur ve ülkemizde nerelerde görülür?

Psödomaki (yalancı maki), Karadeniz kıyılarında ormanların tahrip edilmesi sonucu oluşan makiye benzer nemcil çalı topluluklarına verilen addır. Ormanların tahrip edildiği yerlerde oluşan çalı türleri gelişir.

Çayır bitki örtüsü ülkemizde nerelerde görülür?

Orman üst sınırından sonra başlayan yazın yeşeren uzun boylu gür ot topluluğuna çayır denir. Türkiye ‘de genel olarak 2000 m’den sonra başlar. Türkiye ‘de en yaygın yaz yağışlarının belirgin olduğu Erzurum – Kars ve D. Karadeniz’in yüksek kesimlerinde rastlanır.

Zeytin Maki mi?

Maki her mevsim yeşil kalan, yapraklı, bodur ağaçlardır. Defne, keçiboynuzu, lavanta, zakkum, mersin, kocayemiş, yabani zeytin, tesbih önemli maki türleridir.

Maki bitki örtüsünün özellikleri nedir?

Maki, Akdeniz ikliminin egemen olduğu bölgelere özgü, ortalama 1-2 metre boyundaki küçük ağaç ya da çalıların oluşturduğu bitki örtüsü. Bu bitki örtüsüyle kaplı alanlara makilik denir. Makilikler, eskiden ormanlık olan alanların yangın ya da insanlar tarafından yok edilmesi sonucu oluşmuştur.

Bitkiler kaç derece soğuğa dayanır?

2- Bitkinizin hangi tür olduğunu ve o türün kışın en fazla kaç derece soğuğa dayanacağını öğrenmelisiniz. Sonuç: Diyelim ki bölgeniz kışın en fazla -8C derece soğuk oluyor. Bitkiniz ise en fazla -5C derece soğuğa uygun ise sorun yok. Çünkü uzun yıllar boyunca kaydedilmiş rekor soğukluk -8C derecedir.

You might be interested:  Açelya Elmas Hangi Kanseri Yendi?

Bozkır bitki örtüsü nedir nerelerde görülür?

İlkbaharda yağmurların yağması ile yeşeren sert çayırlar, otlak ve çalılıklardan oluşur. Ülkemizde bozkır bitki örtüsü en çok İç Anadolu Bölgesinde ve Güneydoğu Anadolu Bölgemizde bulunmaktadır.

Akdeniz ikliminin bitki örtüsü nedir?

Akdeniz ikliminin bitki örtüsü makidir. Maki her mevsim yeşil kalan, yapraklı, bodur ağaçlardır. Makiler kızılçam ormanlarının tahrip edilmesi ile ortaya çıkmıştır. Defne, keçiboynuzu, kocayemiş, yabani zeytin, akdeniz ikliminde yetişen bitkilere örnektir.

Akdeniz Bölgesi’nde kızılçam ormanlarının tahrip edilmesi sonucunda bitki topluluklarının hangisi gelişmiştir?

Maki ve Psödomaki Sahaları Maki Akdeniz ikliminin hüküm sürdüğü yerlerde ve özellikle kıyı bölgelerinde ve daha çok kızılçam ormanların tahrip edildikleri yerleri kaplayan, 1-2 m boyunda ince gövdeli ve her zaman yeşil yapraklı türlerden oluşmuş bir bitki topluluğudur.

Makilerin kök sistemi gelişmiş midir?

Akdeniz ikliminin görüldüğü yerlerde her zaman yeşil, bodur ağaç ve çalılardan oluşan bitki topluluğuna maki denir. Boyları genellikle 1-3 m olan makiler kuraklığa dayanaklı bir yapıdadır ve gelişmiş kökleri ile derinlerden yer altı suyu alabilirler.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Adblock
detector