Soru: Iklim Özellikleri Bitki Örtüsünü Nasıl Etkiler?

Soru: Iklim Özellikleri Bitki Örtüsünü Nasıl Etkiler?

Iklim bitki örtüsünü nasil etkiler?

İklim, yeryüzündeki bitki türleri ve bitki topluluklarının esas karakteri ile yayılış alanlarını belirleyen en önemli ekolojik faktördür. Sıcaklık, nem, yağış, rüzgâr, ışık gibi iklim elemanlarının ortak etkileri bir yerin bitki örtüsünün şekillenmesinde önemli rol oynar.

Iklimin doğal bitki örtüsüne etkisi nedir?

Bir bölgede ormanın bulunması, alt ve üst sınırının belirlenmesi doğrudan iklim in kontrolü altındadır. Ormanın yataydaki (enleme bağlı) ve dikeydeki (yükseltiye bağlı) üst sınırını sıcaklık belirler. Yağış ise orman örtüsünün alt sınırını belirleyen önemli bir iklim elemanıdır.

Bitki yaşamını etkileyen faktörler nelerdir ve nasıl etkiler?

Bitkilerin yeryüzüne dağılışına bakıldığında bazı bölgeler zengin bitki çeşitliliğine sahipken bazı bölgeler ise bitki örtüsünden yoksundur. Bu durumun ortaya çıkmasında iklim (sıcaklık ve yağış), yeryüzü şekilleri (yükselti, eğim, bakı vb.), toprak özellikleri ve biyolojik faktörler etkilidir.

Kaktüs hangi iklimin bitki örtüsüdür?

Sıcak iklim tipleri ve bitki örtüleri; Ekvatoral iklim: Geniş yapraklı ve gür ormanlar. Tropikal iklim: Savan. Muson iklimi: Kışın yaprağını döken yazın yeniden filizlenen ormanlar. Çöl iklimi: Kurakçıl otlar ve kaktüs.

Ülkemizin bitki örtüsü nedir?

Ülkemizdeki başlıca bitki örtüleri ormanlar, çalılar (maki, psödomaki, garig) ve ot toplulukları (bozkır ve dağ çayırlar)dır.

You might be interested:  Gül Ve Gökyüzü Kimin Eseri?

Kastamonu iklimi ve bitki örtüsü nedir?

Kastamonu İli’nde iki ayrı iklim tipi görülmektedir İlin kuzeyinde Karadeniz iklimi egemenken, güneyde İç Anadolu ikliminin etkilerine rastlanmaktadır. Bu nedenle, iç kesimlere doğru Karadeniz ikliminin etkisi giderek azalmakta, yerini İç Anadolu ikliminin sert ve karasal özellikleri almaktadır.

Bitki örtüsü neye göre değişir?

Bitki tür ve toplulukları üzerinde yeryüzü şekillerinden dağ sıraları, bunların uzanışı, bakı, eğim ve yükselti etkilidir. Yükseltinin değişimine bağlı olarak bitki örtüsü de değişmektedir.

Bitki örtüsü nedir 2 sınıf?

Bitki örtüsü, bir bölgede bitki türlerinin bir araya gelerek oluşturduğu örtüdür. Belirli taksonlara, canlıların şekillerine, yapılarına, uzamsal boyutlarına veya herhangi bir diğer özel botanik veya coğrafi özelliklere atıfta bulunmaksızın kullanılan genel bir terimdir.

Bitki örtüsü neden kuşaklar oluşturur?

Cevap: Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe güneş ışınlarının geliş açısının daralması sıcaklıkların düşmesine neden olur. Böylece Ekvatordan kutuplara doğru bitki örtüsü değişik kuşaklar oluşturur.

Ekolojiyi etkileyen faktörler nelerdir?

Bunlar; sıcaklık, su, ışık, kimyasal ve mekanik faktörlerdir. İkincil faktörler ise, klimatik, topoğrafik, edafik ve biyotik faktörleri içerir.

Bitkilerin yaşamlarını etkileyen dış şartlar nelerdir?

 • Bitki Örtüsünün gelişmesine etki eden faktörler. – İklim.
 • İklim. Bitkilerin yeryüzünde dağılışını etkileyen en önemli faktör iklimdir.
 • Toprak özellikleri. Toprakların suyu tutma özellikleri, kalınlıkları, içlerindeki mineralleri birbirinden farklıdır.
 • Yerşekilleri.

Ülkemizde bitki örtüsünün çeşitliliğini sağlayan faktörler nelerdir?

Türkiye’nin Bitki Varlığı

 • İklim. Ülkemizde farklı iklimler görülmesi bitki çeşitliliğinin zengin olmasını sağlamıştır.
 • Yer Şekilleri. Dağların uzanış yönü, eğim ve bakı bitkilerin gelişiminde etkilidir.
 • Yükselti.
 • Toprak Yapısı
 • Jeolojik Evrim.
 • Canlıların Etkisi.
 • Relikt (Kalıntı) Bitki.
 • Endemik Bitki.

Bozkır hangi bölgenin bitki örtüsüdür?

Bozkırlar İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimizde en yaygın olan bitki örtüsüdür.

You might be interested:  Okurlar soruyor: Diz Ağrısına Hangi Bitki Iyi Gelir?

Maki bitki türleri nelerdir?

Makiliklerde rastlanan pek çok ağaç türü arasında başlıca yabani zeytin, funda, katran ardıcı, keçiboynuzu, sakız ağacı, laden, böğürtlen, zakkum, sandal ağacı, Akdeniz defnesi, menengiç, mersin ( bitki ), koca yemiş (dağ çileği), kermes meşesi, pırnal meşesi sayılabilir.

Dünyadaki bitki örtüleri nelerdir?

Bitki Örtüsü Çeşitlerinden birkaçı aşağıda sıralandığı gibidir:

 • Maki Bitki Örtüsü
 • Step (Bozkır) Bitki Örtüsü
 • Tundra Bitki Örtüsü
 • Savan Bitki Örtüsü
 • Çöl Bitki Örtüsü
 • Muson Ormanı Bitki Örtüsü
 • Dağ Ormanı Bitki Örtüsü
 • Akdeniz Bitki Örtüsü

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Adblock
detector