Sıklıkla sorulur: Iklim Bitki Örtüsünü Nasıl Etkiler?

Sıklıkla sorulur: Iklim Bitki Örtüsünü Nasıl Etkiler?

İklim, yeryüzündeki bitki türleri ve bitki topluluklarının esas karakteri ile yayılış alanlarını belirleyen en önemli ekolojik faktördür. Sıcaklık, nem, yağış, rüzgâr, ışık gibi iklim elemanlarının ortak etkileri bir yerin bitki örtüsünün şekillenmesinde önemli rol oynar.

Iklim bitki örtüsünü nasil etkiler?

İklim, yeryüzündeki bitki türleri ve bitki topluluklarının esas karakteri ile yayılış alanlarını belirleyen en önemli ekolojik faktördür. Sıcaklık, nem, yağış, rüzgâr, ışık gibi iklim elemanlarının ortak etkileri bir yerin bitki örtüsünün şekillenmesinde önemli rol oynar.

Iklimin doğal bitki örtüsüne etkisi nedir?

Bir bölgede ormanın bulunması, alt ve üst sınırının belirlenmesi doğrudan iklim in kontrolü altındadır. Ormanın yataydaki (enleme bağlı) ve dikeydeki (yükseltiye bağlı) üst sınırını sıcaklık belirler. Yağış ise orman örtüsünün alt sınırını belirleyen önemli bir iklim elemanıdır.

Hangi özelliğe sahip yerlerde bitki örtüsünü gelişmesi daha zordur?

Bitkilerin yeryüzünde dağılışını etkileyen en önemli faktör iklimdir. Sıcak ve nemli yerlerde yetişen bitki örtüsü gür ve zengin türlere sahiptir. Ancak kurak ve soğuk yerlerde yetişen bitki türleri az sayıdadır. Böyle yerlerde yetişen bitkiler seyrek ve cılızdır.

You might be interested:  Kaktüs Dikeni Nasıl Temizlenir?

Bitki örtüsünü etkileyen faktörler nelerdir?

Yeryüzünde Bitki Örtüsünün Dağılışını Etkileyen Faktörler

 1. İklimin Etkisi. Yağışlı bölgelerde gür bitki toplulukları görülürken kurak bölgelerde bitki örtüsü seyrekleşir.
 2. Yer Şekillerinin Etkisi. Bitki tür ve toplulukları üzerinde yeryüzü şekillerinden dağ sıraları, bunların uzanışı, bakı, eğim ve yükselti etkilidir.
 3. 3. Beşeri Faktörler.
 4. Toprak Faktörü

Kaktüs hangi iklimin bitki örtüsüdür?

Sıcak iklim tipleri ve bitki örtüleri; Ekvatoral iklim: Geniş yapraklı ve gür ormanlar. Tropikal iklim: Savan. Muson iklimi: Kışın yaprağını döken yazın yeniden filizlenen ormanlar. Çöl iklimi: Kurakçıl otlar ve kaktüs.

Ülkemizin bitki örtüsü nedir?

Ülkemizdeki başlıca bitki örtüleri ormanlar, çalılar (maki, psödomaki, garig) ve ot toplulukları (bozkır ve dağ çayırlar)dır.

Bitki yaşamını etkileyen faktörler nelerdir ve nasıl etkiler?

Bitkilerin yeryüzüne dağılışına bakıldığında bazı bölgeler zengin bitki çeşitliliğine sahipken bazı bölgeler ise bitki örtüsünden yoksundur. Bu durumun ortaya çıkmasında iklim (sıcaklık ve yağış), yeryüzü şekilleri (yükselti, eğim, bakı vb.), toprak özellikleri ve biyolojik faktörler etkilidir.

Bitki örtüsü nedir 2 sınıf?

Bitki örtüsü, bir bölgede bitki türlerinin bir araya gelerek oluşturduğu örtüdür. Belirli taksonlara, canlıların şekillerine, yapılarına, uzamsal boyutlarına veya herhangi bir diğer özel botanik veya coğrafi özelliklere atıfta bulunmaksızın kullanılan genel bir terimdir.

Bitki örtüsü neden kuşaklar oluşturur?

Cevap: Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe güneş ışınlarının geliş açısının daralması sıcaklıkların düşmesine neden olur. Böylece Ekvatordan kutuplara doğru bitki örtüsü değişik kuşaklar oluşturur.

Ülkemizde bitki örtüsünün çeşitliliğini sağlayan faktörler nelerdir?

Türkiye’nin Bitki Varlığı

 • İklim. Ülkemizde farklı iklimler görülmesi bitki çeşitliliğinin zengin olmasını sağlamıştır.
 • Yer Şekilleri. Dağların uzanış yönü, eğim ve bakı bitkilerin gelişiminde etkilidir.
 • Yükselti.
 • Toprak Yapısı
 • Jeolojik Evrim.
 • Canlıların Etkisi.
 • Relikt (Kalıntı) Bitki.
 • Endemik Bitki.
You might be interested:  Sıklıkla sorulur: Bitki Çayı Bardağı Nasıl Kullanılır?

Iklim çeşitliliği neye bağlıdır?

Bir yerin iklimi o yerin enlemine, yükseltisine, yer şekillerine, kalıcı kar durumuna ve denizlere olan uzaklığına bağlıdır. İklim türleri, sıcaklık ve yağış rejimi gibi durumlara bakılarak sınıflandırılabilir.

Bitki ve hayvanların yeryüzündeki dağılımına etki eden faktörler nelerdir açıklayınız?

Bitki ve hayvanların yeryüzündeki dağılımı başta iklim koşulları olmak üzere, kara parçalarının büyüklüğü, okyanus akıntıları ve sıradağlar belirler. Canlıların coğrafik dağılımını etkileyen türün dağılımı, davranış ve habitat seçimi, biyotik ve abiyotik faktörler biyocoğrafyanın alanına girer.

Canlılar bitki örtüsünü nasıl etkiler?

Canlıların bitki örtüsünün dağılışını nasıl etkiler Canlılar, doğal hayatın şekillenmesinde etkili olmaktadır. İnsanlar beşeri faktörler olarak bitki örtüsünün dağılışında etken oluşturmaktadır. Diğer canlılar ise doğal yaşam alanları olarak bitki örtüsünün dağılışında etkili olmaktadır.

Relikt Bitki Nedir örnek?

Relikt (Kalıntı) bitkilere kabaca tarihi eser bitkiler diyebiliriz. Geçmiş dönem iklimlerinden kalan, günümüzdeki iklim şartlarında yetişme imkânı bulmuş bitkilerdir. Türkiye’deki bitkilerin %20’si relikt bitkidir. Jeolojik zamanlarda yaşanan iklim değişikliklerinin her yerde farklılık göstermesidir.

Bitki toplulukları nedir?

Yeryüzündeki bitki formasyonları ( bitki toplulukları ) şunlardır:

 • Ağaç formasyonu.
 • Çalı formasyonu.
 • Ot formasyonu.
 • Çöl formasyonu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Adblock
detector