Hızlı cevap: Bitki Koruma Ürünü Uygulama Belgesi Nasıl Alınır?

Hızlı cevap: Bitki Koruma Ürünü Uygulama Belgesi Nasıl Alınır?

Bitki Koruma Ürünleri Uygulama Belgesi almak isteyen kişiler, aşağıdaki bilgi ve belgelerle bulundukları İl veya İlçe Müdürlüğüne müracaat eder. a) Başvuru sahibinin T.C. kimlik numarası, adı ve soyadı, yazışma adresi ve telefonu. b) Son öğrenim durumunu gösterir belgenin aslı veya İl/İlçe Müdürlüğünce onaylı sureti.

Bitki Koruma Ürünü Uygulama Belgesi ne işe yarar?

BKÜ uygulama yetkisi olan kişiler, uygulama yapılan yerlerle ilgili bilgileri, uygulama tarihlerini, uygulamalarda kullanılan bitki koruma ürünleri ile ilgili bilgileri ve varsa meydana gelen kaza ve zehirlenmeleri form doldurarak ayrı bir dosyada muhafaza edecek.

Üretici Kayıt Defteri kaç nüshadan oluşur?

(2) Üretici kayıt defteri, 14 cm x 21 cm boy ve en ebatlarında olacak şekilde birinci sayfası beyaz, ikinci sayfası pembe, üçüncü sayfası sarı, dördüncü sayfası mavi renkli olmak üzere dört nüshadan oluşur. (3) Üretici kayıt defteri, Ek-8’de yer alan örneğe göre Bakanlık veya Müdürlükçe bastırılır.

Reçete Yazma Yetki Belgesi nasıl alınır?

“Bitki Koruma Ürünü Reçete Yazma Yetki Belgesi almak isteyen kişilerce, aşağıdaki bilgi ve belgelerle bulundukları ilin il müdürlüğüne dilekçe ve ıslak imzayla veya elektronik ortamdan ve elektronik imzayla başvuru yapılabilir.

You might be interested:  Sıkça Sorulan Sorular: Bitki Sağlığı Sertifikası Nasıl Alınır?

Bitki koruma ürünü nedir?

Bitki koruma ilaçları, bitki ve tarımsal ürünleri her türlü hastalık, zararlı ve yabancı otlardan koruyan kimyasal maddeler veya onların formülasyonlarıdır. Bu maddeler hem ilaç imalatını, hem de ilacın taşınmasından uygulanmasına kadar bir çok işlemi kolaylaştırır, bu madder aşağıdaki gibi tanımlanmıştır.

Bayilik sınavına kimler girebilir 2020?

Sınava kimler başvurabilecek? Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ile Uygulanması Hakkında Yönetmelik gereği sınava; ziraat mühendisi, eczacı, kimya mühendisi, kimyager, bitki sağlığı ile ilgili dersleri alarak mezun olmuş tekniker veya ziraat teknisyenleri girebilecek.

ÇKS nasıl alınır?

Çiftçilik ile uğraşan kimselere devlet tarafından verilen destekten faydalanmaları için ilk önce çiftçi belgesi alınır. Çiftçilik belgesini e-Devlet üzerinden gerekli başvuru formunu doldurup veya internete çiftçi kayıt formu yazıp başvuru formunu doldurup Tarım İl Müdürlüğüne giderek formunuzu teslim edebilirsiniz.

Üretici Kayıt Defteri nereden alınır?

Nüfus Cüzdanı Aslı ve Fotokopisi, İlçe Müdürlüğüne 8,00 TL Döner Sermaye Ücreti Makbuzu, ÇKS ve/veya ÖKS Belgesi, ÇKS ve ÖKS Belgesi yok ise Kendine ait Tapuları ile İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerine başvurarak zimmet karşılığı Üretici Kayıt Defteri alabilirler.

Üretici Kayıt Defteri kimlere verilir?

Az miktarlarda hasat edilen ürünlerin alıcıları tarafından çok sayıda üretici ile muhatap olunduğu ve her gün için hasat edilen az miktardaki ürünlere ayrı ayrı Üretici Kayıt Defteri talep edilmesi gerektiği durumlarda da, Üretici Kayıt Defterinin fotokopisi üreticiler tarafından yukarıda belirtildiği şekilde

Üreticiler reçetelerin kendilerinde kalan nüshalarını kaç yıl muhafaza ederler?

(3) Üretici, gerektiğinde reçetelerin denetlenmesi ile ilgili her türlü bilgi ve belgeyi denetleyici kişilere göstermek zorundadır. (4) Üreticiler, reçetelerin kendilerinde kalan nüshalarını iki sene boyunca muhafaza etmek zorundadır.

You might be interested:  Mide Yanması Ve Ekşimesine Hangi Bitki Iyi Gelir?

Reçete yazma yetki belgesini kimler alabilir?

Ziraat mühendisleri ve tütün teknoloji mühendisleri (sadece tütünlerde kullanılan bitki koruma ürünlerini reçeteye yazmak üzere) “bitki koruma ürünü reçete yazma yetki belgesi ” almak için Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı il müdürlüklerine başvurabilecek.

Reçetenin bölümleri nelerdir?

• Reçetenin başlıca dört kısmı vardır: •Başlangıç (superskripsiyon) •Yazılış (inskripsiyon) •Yapılış (subskripsiyon) ve •Kullanış şekli (instruksiyon)’dir.

Teknik madde ne demek?

v) Teknik madde: Bitki koruma ürünlerinin içinde belirli oranda aktif madde olarak bulunan safiyeti yüksek maddeyi, y) Pestisit: Zirai mücadele araştırma ve uygulamalarında kullanılan her türlü kimyasal madde ve preparatları, (2) Bitki Koruma Ürünleri İştigal İzin Belgesinin geçerlilik süresi 3 yıldır.

Tarım ve Bitki Koruma Nedir?

Bitki Koruma; tarımsal alanlardaki bitkiler ile bunların ürünlerinde zarara neden olabilecek hastalık etmenleri, zararlılar, yabancı ot ve diğer hayvansal organizmaların meydana getireceği zararları önlemek ve azaltmak amacıyla yoğunluklarını ekonomik zarar seviyesinin altına indirebilmek için uygulanan yöntemler

Tarımda kullanılan ilaçlar nelerdir?

Nedir? Zirai mücadelede kullanılan, önleyici, yok edici, uzaklaştırıcı, azaltıcı maddeleri içeren karışım veya kimyasal maddelere zirai ilaç (pestisit) denir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Adblock
detector