Sıklıkla sorulur: Yan Bahçe Mesafesi Nasıl Hesaplanır?

Sıklıkla sorulur: Yan Bahçe Mesafesi Nasıl Hesaplanır?

Yan ve arka bahçenin çekme mesafelerinin hesabında dikkate alınan kat adedi, o cephede kısmen ya da tamamen tabii veya tesviye edilmiş zeminin altında bulunan katlar hariç, diğer katların toplam yüksekliklerinin üçe bölünmesi ile hesaplanır. (2.50) metreyi aşan artık değerler 1 kat adedine karşılık gelir.

Yan bahçe mesafesi nedir?

Yan bahçe çekme mesafesi nedir Haberi Peki, yan bahçe çekme mesafesi ne kadardır? Yan bahçe mesafesi en az 3.00 metredir. Yan ve arka bahçe mesafeleri; tabii veya tesviye edilmiş zeminin üzerinde kalan bodrum katları da dahil, 4’ten fazla katlı binalarda 4 katın üzerindeki her kat için (0.50) m. artırılır.

Bahçe mesafesi nasıl hesaplanır?

Yan ve arka bahçe mesafelerinin hesabında dikkate alınacak kat adedi o cephede kısmen veya tamamen tabii veya tesviye edilmiş zeminin altında kalan katlar hariç diğer katların toplam yüksekliğinin üçe bölünmesi ile bulunur.

Ev yaparken yoldan kaç metre?

Çekme mesafesi, iki bina arasındaki yaklaşma mesafesi olarak tanımlanıyor. Planlı alanlar imar yönetmeliği esaslarına göre, binaların ön bahçe ve yol kenarına rastlayan bahçe mesafeleri en az 5 metre olması gerekiyor. Yan bahçe mesafesi 3 mette iken; arka bahçe mesafesi de yine 3 metre olarak tespit ediliyor.

Bahçe mesafesi nedir?

İmar planlarında, parselde yapılacak yapıların ön ve yan taraftaki komşu parsel sınırına mesafesi de gösterilir. Bunlara bahçe mesafesi veya çekme mesafesi denir. Ön, arka ve yan bahçe mesafeleri, binanın doğal/tesviye edilmiş zeminde kendi parsel sınırlarına en fazla yaklaşabileceği mesafelerdir.

You might be interested:  Akşam Sefası Tohumu Ne Zaman Ekilir?

Bahçe çekme mesafesi nedir?

Çekme mesafesi veya yapı yaklaşma mesafesi, iki bina arasında bırakılması gereken mesafeyi anlatmak için kullanılan bir terimdir. Çekme mesafeleri ön bahçe, yan bahçe ve arka bahçe çekme mesafeleri olarak ayrı ayrı belirlenir.

Yapı yaklaşma mesafesi nedir?

İmar Planında ve yönetmelikte belirtilmiş olan yapının komşu parsellere en fazla yaklaşabileceği sınıra ‘ Yapı Yaklaşma Sınırı’ deniliyor. Çekme mesafesi olarak da bilinen yapı yaklaşma sınırı, iki bina arasında olması gereken mesafenin ne kadar olması gerektiğine dikkat çekmektedir.

Yoldan çekme mesafesi nasıl hesaplanır?

Peki, çekme mesafesi nasıl hesaplanır? Yan ve arka bahçenin çekme mesafelerinin hesabında dikkate alınan kat adedi, o cephede kısmen ya da tamamen tabii veya tesviye edilmiş zeminin altında bulunan katlar hariç, diğer katların toplam yüksekliklerinin üçe bölünmesi ile hesaplanır.

Balkon çıkması kaç metre?

(2) Açık ve kapalı çıkmaların tabii zeminden veya tesviye edilmiş zeminden çıkma altına kadar en yakın şakûli mesafesi en az 2.40 metre olmak zorundadır.

Iki ev arasındaki mesafe ne kadar olmalı?

Konut alanlarında veya konut parsellerine komşu parsellerde en az 3 metredir. 4 kattan olan binalarda her kat için 0.50 cm artırılır. 60.50 metreden yüksek yapılarda bu Yönetmeliğin ilgili diğer hükümlerinde yer alan en az mesafelerin altında mesafe belirlenemez.

Yapı yaklaşma sınırı ve bina çekme mesafeleri nedir?

Çekme Mesafesi ( Yapı yaklaşma mesafesi ): Planda veya ilgili Yönetmelik ile belirlenmiş olan, binanın yola ve komşu parsellere en fazla yaklaşabileceği mesafeyi ifade eder. Arka bahçe: Ön bahçeye komşuluğu bulunmayan bina arka cephesi ile arka komşu parsel sınırı arasında kalan parsel bölümü olarak tanımlanır.

Iki bina arası mesafe nasıl hesaplanır?

Peki, çekme mesafesi nasıl hesaplanır? Yan ve arka bahçenin çekme mesafelerinin hesabında dikkate alınan kat adedi, o cephede kısmen ya da tamamen tabii veya tesviye edilmiş zeminin altında bulunan katlar hariç, diğer katların toplam yüksekliklerinin üçe bölünmesi ile hesaplanır.

You might be interested:  Beyaz Gül Ne Zaman Açar?

Ön bahçe nedir?

İmar yönetmeliğine göre bir binanın ön cephe hattıyla, parselin ön cephe sınırı arasında kalan parsel bölümüne ön bahçe adı verilir. Yola cephesi olan tüm bahçeler ön bahçe olarak değerlendirilir. Yönetmeliğe göre ön bahçeler için bahçe mesafesi asgari 5 metre, yan bahçe için asgari 3 metredir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Adblock
detector