Sıklıkla sorulur: Arka Bahçe Mesafesi Nasıl Hesaplanır?

Sıklıkla sorulur: Arka Bahçe Mesafesi Nasıl Hesaplanır?

Yan ve arka bahçenin çekme mesafelerinin hesabında dikkate alınan kat adedi, o cephede kısmen ya da tamamen tabii veya tesviye edilmiş zeminin altında bulunan katlar hariç, diğer katların toplam yüksekliklerinin üçe bölünmesi ile hesaplanır. (2.50) metreyi aşan artık değerler 1 kat adedine karşılık gelir.

Arka bahçe çekme mesafesi nasıl hesaplanır?

Yan ve arka bahçenin çekme mesafelerinin hesabında dikkate alınan kat adedi, o cephede kısmen ya da tamamen tabii veya tesviye edilmiş zeminin altında bulunan katlar hariç, diğer katların toplam yüksekliklerinin üçe bölünmesi ile hesaplanır.

H 2 arka bahçe mesafesi nedir?

yapılaşması bulunmayan bitişik nizam imar adalarında arka bahçe mesafesi 3.00 metreden az olmamak koşulu ile H / 2 dir. Ancak bina derinliğinin 10.00 metreden az kalması halinde arka bahçe mesafesi 2.00 metreye kadar azaltılabilir.

Yan bahçe mesafesi nedir?

Yan bahçe çekme mesafesi nedir Haberi Peki, yan bahçe çekme mesafesi ne kadardır? Yan bahçe mesafesi en az 3.00 metredir. Yan ve arka bahçe mesafeleri; tabii veya tesviye edilmiş zeminin üzerinde kalan bodrum katları da dahil, 4’ten fazla katlı binalarda 4 katın üzerindeki her kat için (0.50) m. artırılır.

Ev yaparken ana yoldan kaç metre çekilir?

Çekme mesafesi, iki bina arasındaki yaklaşma mesafesi olarak tanımlanıyor. Planlı alanlar imar yönetmeliği esaslarına göre, binaların ön bahçe ve yol kenarına rastlayan bahçe mesafeleri en az 5 metre olması gerekiyor. Yan bahçe mesafesi 3 mette iken; arka bahçe mesafesi de yine 3 metre olarak tespit ediliyor.

You might be interested:  Papatya Tohumu Nasıl Çıkarılır?

Bitişik nizam çekme mesafesi nedir?

Bitişik nizama göre imar adasında herhangi bir yapılaşmanın olmaması halinde, yol mesafesinden 5 metre; arka ve yan bahçelerden de 3 metre çekme mesafesi korunarak bitişik nizam yapılarda çekme mesafesi sağlanır.

Yapı yaklaşma mesafesi nedir?

İmar Planında ve yönetmelikte belirtilmiş olan yapının komşu parsellere en fazla yaklaşabileceği sınıra ‘ Yapı Yaklaşma Sınırı’ deniliyor. Çekme mesafesi olarak da bilinen yapı yaklaşma sınırı, iki bina arasında olması gereken mesafenin ne kadar olması gerektiğine dikkat çekmektedir.

Imar durumu H 2 nedir?

Bina derinliğinin 7 metreden az olduğu parsellerde arka bahçe mesafesi 2 metreye kadar azaltılabilir. 4 kattan sonraki her kat için arka bahçe mesafesi 0.5 metre artırılır. Bina derinliği 40 metreden fazlaysa arka bahçe mesafesinde H / 2 koşulu aranır.

Zemin Terası ne demek?

Yönetmeliğe göre, zemin terası irtibatlı olduğu katın seviyesini aşmayan, tabi zeminden veya tesviye edilmiş zeminden itibaren en fazla 1.50 metre yükseklikte olan terastır.

Ayrık nizam 5 kat ne demek?

İmar durum belgesinde A harfi ile gösterilen ayrık nizam yapılaşma şartlarında sıklıkla adı geçen bir terimdir. Eğer arazinin imar izni ayrık nizam olarak gözüküyorsa yapacağınız inşaatın yola bakan cephesinden 5 metre, arazinize komşu olan parsellerden de minimum 3 metre mesafe bırakmanız gerekir.

Bahçe mesafesi nedir?

İmar planlarında, parselde yapılacak yapıların ön ve yan taraftaki komşu parsel sınırına mesafesi de gösterilir. Bunlara bahçe mesafesi veya çekme mesafesi denir. Ön, arka ve yan bahçe mesafeleri, binanın doğal/tesviye edilmiş zeminde kendi parsel sınırlarına en fazla yaklaşabileceği mesafelerdir.

Bahçe çekme mesafesi nedir?

Çekme mesafesi veya yapı yaklaşma mesafesi, iki bina arasında bırakılması gereken mesafeyi anlatmak için kullanılan bir terimdir. Çekme mesafeleri ön bahçe, yan bahçe ve arka bahçe çekme mesafeleri olarak ayrı ayrı belirlenir.

You might be interested:  Limona Karanfil Batırmak Ne Işe Yarar?

Çekme siniri ne demek?

Çekme mesafeleri 2017! Çekme mesafesi, planda ve yönetmelikte belirtilmiş olan yapının komşu parsellere en fazla yaklaşabileceği sınır oluyor.

Ana yoldan kaç metre çekme?

Çekme mesafesi, iki bina arasındaki yaklaşma mesafesi olarak tanımlanıyor. Planlı alanlar imar yönetmeliği esaslarına göre, binaların ön bahçe ve yol kenarına rastlayan bahçe mesafeleri en az 5 metre olması gerekiyor. Yan bahçe mesafesi 3 mette iken; arka bahçe mesafesi de yine 3 metre olarak tespit ediliyor.

Iki ev arasındaki mesafe ne kadar olmalı?

Konut alanlarında veya konut parsellerine komşu parsellerde en az 3 metredir. 4 kattan olan binalarda her kat için 0.50 cm artırılır. 60.50 metreden yüksek yapılarda bu Yönetmeliğin ilgili diğer hükümlerinde yer alan en az mesafelerin altında mesafe belirlenemez.

Balkon çıkması kaç metre?

(2) Açık ve kapalı çıkmaların tabii zeminden veya tesviye edilmiş zeminden çıkma altına kadar en yakın şakûli mesafesi en az 2.40 metre olmak zorundadır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Adblock
detector