Gül Cemali Ne Demek Tdk?

Gül Cemali Ne Demek Tdk?

Tdk’ya Göre Gülcemal Kelimesi Ne Anlama Gelir? Arapça kökenli bir sözcük olan cemal, hem letafet hem de yüz güzelliği anlamına gelir. Tasavvufta ise Allah’ın sıfatlarıyla varlık alemine tecelli etmesi manasında kullanılır.

Cemalini görmek ne demek?

Yüzü güzel olan, güzellik sahibi, güzelliğe mensup.

Cemal yüz ne demek?

Cemal yüz ne demek? Arapça kökenli bir sözcük olan cemal, hem letafet hem de yüz güzelliği anlamına gelir. Tasavvufta ise Allah’ın sıfatlarıyla varlık alemine tecelli etmesi manasında kullanılır. Divan şairleri de sevgilinin yüzünün güzelliğini övmek için sıklıkla cemal kelimesini kullanmıştır.

Allahın cemali ne demektir?

Celâl Allah’ın en yüksek seviyede ululuğunu ifade eder; bu anlamdaki celâlin Allah’tan başka hiçbir kimse tarafından bilinmesi mümkün olmadığından celâl ile ilgili açıklamalardan sadece cemâl (ilâhî güzellik) ve bu cemâlin celâli (celâlü’l-cemâl) yani güzelliğin aşkınlığı anlaşılır.

Cemalini göreyim ne demek?

Tasavvufta ise Allah’ın sıfatlarıyla varlık alemine tecelli etmesi manasında kullanılır. Divan şairleri de sevgilinin yüzünün güzelliğini övmek için sıklıkla cemal kelimesini kullanmıştır.

Cemal olmak ne demek?

Arapça kökenli bir sözcük olan Cemal ismi genellikle Celal ile birlikte kullanılır. Bu ismin sözlük anlamı yüz güzelliğidir. Ancak tasavvufta daha çok Allah’ın tüm sıfatları ve lütufları ile tecelli etmesi anlamında kullanılır.

Cemal Allahın ismi mi?

Cemal ismi Kuran’da yer alan güzel bir addır. Özellikle Allah’ın rahmet tecellisi ile beraber Allah’ın lütfu olarak Kur’an-ı Kerim içerisinde ön plana çıkar. Bu yönleriyle İslami açıdan önemli bir yere sahip olan değerli ve güzel isimler içerisinde geliyor.

You might be interested:  Defne Yaprağında Hangi Vitaminler Var?

Nur cemalini ne demek?

nur cemal / nur cemâl / نُورْ جَمَالْ

Nur gibi etrafı aydınlatan güzellik.

Cemali ilâhî ne demek?

cemalullah / cemâlullah

Allah’ın cemâlı, Allah’ın güzelliği. Allah’ın lütfu ihsaniyle tecellisi.

Cemali ilahi ne demek?

Allah’ın güzelliğini seyretme.

Celali ve Cemali ne demek?

Hak’kın isim ve sıfatları iki ana gruba ayrılır: Cemal ve Celal. Kelime olarak ‘cemal’ güzellik, ‘celal’ ise yücelik, öfke ve hiddet demektir. Cemal tecellisi Allah’ın güzellik ve rahmetini göstermesi; celal ise, kahredici yönünün öne çıkarmasıdır.

Gül şemali ne demek?

Gül gibi güzel yüzlü.

Celali anlamı ne?

Allah’ın kahr ve gazabına delâlet eden isim ve sıfatlarını celâl, lutuf ve rızâsına delâlet eden isim ve sıfatlarını da cemâl tabiriyle ifade ederler. Kâşânî celâli, Hakk’ın mahiyetinin bilinemeyecek bir şekilde izzet perdesiyle gizli kalması, zâtını kendinden başka kimsenin bilmemesi ve görmemesi şeklinde tarif eder.

Letafet ne demek tir?

Dilimize Arapçadan geçmiş olan Letafet kelimesi ”latafa” kökünden türetilmiştir. Latafa, hem şirin ve hoş hem de soyut ve ruhani anlamına gelirken, letafetin sözlük anlamı güzelliktir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Adblock
detector